Wcześniejsza spłata kredytu

Większość banków w Polsce pozwala kredytobiorcy na wcześniejszą spłatę zadłużenia, zarówno w całości, jak i w części. Kredyty konsumpcyjne spłacone przed umówionym terminem nie obciążają klienta żadnymi dodatkowymi kosztami, jednak w przypadku kredytów mieszkaniowych czy hipotecznych bank może zażądać od nas karnych odsetek.

Banki przy udzielaniu kredytu liczą na zysk z tytułu pobieranych odsetek. W przypadku gdy zadłużenie zostanie spłacone wcześniej, zarobek banku będzie automatycznie mniejszy. Dlatego też wiele instytucji finansowych chce zabezpieczyć się przed taką możliwością, pobierając prowizje od wcześniej uregulowanej pożyczki. Czasem bank pozwala dokonać klientowi nadpłaty wyłącznie raz w roku oraz przy wcześniej ustalonej maksymalnej wysokości.

Dodatkowych kosztów przy szybszej spłacie kredytu nie poniesie tylko ten klient, który w podpisanej umowie z bankiem nie znajdzie adnotacji o groźbie kary finansowej za nadpłatę. Jeszcze zanim podpisze się umowę o kredyt z wybraną instytucją finansową warto przejrzeć oferty kredytowe poszczególnych banków. Jeżeli klient widzi w swojej przyszłości możliwość uzyskania gotówki, którą może przeznaczyć na wcześniejsza spłatę kredytu mieszkaniowego, to lepiej żeby wybrał ofertę z większym oprocentowaniem, lecz pozwalającą na dokonanie nadpłaty bez ponoszenia z jego strony dodatkowych kosztów.

pieniądze na mieszkanie

Spłacając we wcześniejszym terminie zaciągnięty na zakup mieszkania kredyt, skracamy czas naszego zobowiązania, a także oszczędzamy część odsetek. Przeważającą motywacją, skłaniającą kredytobiorców do tego kroku, jest pozbycie się ciążącego na nich brzemienia kredytu. Zazwyczaj jednak wcześniejsze spłacenie kredytu hipotecznego nie ma sensu. Banki funkcjonują z wypłacanych im odsetek, dlatego też zrobią wszystko, by zniechęcić klienta do wcześniejszej spłaty zadłużenia, nawet pod groźbą nałożenia na niego kary pieniężnej, sięgającej czasem aż 3% wysokości kredytu.

Jeśli zdecydujemy się już na nadpłatę rat, lepiej jest to zrobić w początkowym okresie spłaty długu lub przy niskim kursie walut (w przypadku kredytu walutowego). Przy podjęciu decyzji o wcześniejszej częściowej spłacie kredytu warto wówczas także ubiegać się o jednoczesną zmianę systemu spłat, skrócenie bądź wydłużenie okresu kredytowania. Częściej lepiej jest jednak zainwestować daną nadwyżkę pieniędzy, co w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie nam większy zysk.