Program Mieszkanie dla Młodych

Na początku 2014 roku rząd planuje dać pieniądze młodym Polakom już na starcie (w ramach wkładu własnego), dzięki czemu ich kredyt na mieszkanie będzie mógł być mniejszy. Nowy program rządowy nosi nazwę MdM, czyli „Mieszkanie dla Młodych” i jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do singli. Na czym ma on dokładnie polegać?

Beneficjenci

MdM, czyli program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest do osób młodych, które nie przekroczyły 35 roku życia (w przypadku małżeństw kryterium wiekowe będzie obowiązywało tylko w stosunku do młodszego małżonka). Tego rodzaju lokum mogą nabyć małżonkowie, single lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Z dofinansowania mogą skorzystać te osoby, które nie są posiadaczami budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego. Ponadto beneficjentem nie może zostać współwłaściciel budynku bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Warunki i cel kredytu

Program MdM zakłada jednorazowe dofinansowanie do wkładu własnego, w związku z zakupem nowo wybudowanego mieszkania, a także zaciągnięciem na ten cel kredytu. Nabywane w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” lokum musi pochodzić z rynku pierwotnego, a jego maksymalna powierzchnia może wynosić 75 metrów kwadratowych. Kredyt na nowe mieszkanie będzie mógł być udzielany wyłącznie w walucie polskiej. Odstąpienie od umowy oraz zwrot udzielonego wsparcia finansowego następuje w przypadku, gdy właściciel danego lokalu nabytego w ramach MdM dokona zbycia prawa własności, wynajmie lub użyczy mieszkania innej osobie bądź też uzyska on prawo własności lub współwłasności innego budynku czy lokalu mieszkalnego.

Finansowanie

Rodzajem wsparcia finansowego, na jaki można liczyć w ramach MdM jest jednorazowa dopłata przy zakupie mieszkania w wysokości 10% wartości danej nieruchomości (wyliczana tylko do 50 m2 i zależna od wskaźnika ceny metra kwadratowego) oraz w ramach czynników prorodzinnych dodatkowa dopłata w wysokości 5% wartości lokum, jeśli rodzina posiada co najmniej jedno dziecko i w przypadku gdy w okresie najbliższych 5 lat od zawarcia umowy kredytu na mieszkanie urodzi się kolejne.

Ustawa

Projekt ustawy o pomocy ze strony państwa w celu nabycia pierwszego mieszkania przez młodych Polaków wysunięto w dniu 28 listopada 2012 r. Ma on zastąpić dobiegający końca program Rodzina na swoim. Początkowo zakładano, iż program „Mieszkanie dla Młodych” ruszy w połowie 2013 r. Dziś Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomir Nowak mówi już o roku 2014. Finansowanie programu MdM będzie pochodzić z likwidacji zwrotu VAT za remonty wykonane od 1.01.2013 r.  Resort szacuje, iż z tego programu będzie mogło skorzystać niemal 36 tysięcy polskich rodzin rocznie.

Według opinii ekspertów program MdM jest niesprawiedliwy, gdyż z dopłaty będą mogły skorzystać wyłącznie osoby kupujące nowe mieszkanie na kredyt. Ci, którzy chcą nabyć dom lub używaną nieruchomość są z MdM wykluczeni. Na wsparcie finansowe nie mogą również liczyć osoby płacące gotówką.