MdM a RnS

Program dofinansowania kredytów mieszkaniowych dla młodych rodzin noszący nazwę Rodzina na Swoim dobiega końca. Okazał się on dużym sukcesem, bowiem szacuje się, że co szósty kredyt udzielony w pierwszym kwartale zeszłego roku korzystał z dopłat państwowych. Jednak zmiany na rynku mieszkaniowym, a także kredytowym oraz wcześniej przewidziane ograniczenia czasowe sprawiają, że RnS przejdzie do historii.

By wygaszany projekt nie pozostawił po sobie próżni, a młodzi ludzie wciąż mogli czuć wsparcie państwa Rząd uruchamia kolejną inicjatywę Mieszkania dla Młodych. Oba programy mają swoje wady i zalety, a różnią się między sobą znacznie. Przejdźmy teraz do konkretnych różnic między tymi dwoma programami.

  • Pierwszą jest typ nieruchomości, na jaki można otrzymać dopłatę. Przy programie RnS były to zarówno mieszkania jak i domy jednorodzinne, MdM dotyczy jedynie mieszkań. Dużo ważniejszą różnicą jest pochodzenie tych nieruchomości – do tej pory mogły one pochodzić z rynku wtórnego, po zmianach będą brane pod uwagę jedynie mieszkania z rynku pierwotnego. To stawia w trudnej sytuacji chętnych z mniejszych miast, gdzie developerzy nie prowadzą lub prowadzą w ograniczonym zakresie działalność.

  • Inny jest też sam system dopłat: w RnS była to dopłata 50% odsetek przez pierwsze osiem lat spłaty kredytu, w programie MdM jest to jednorazowa dopłata w wysokości 10% wartości mieszkania, ale istnieje możliwość otrzymania dodatkowych 5% wartości dopłaty jeżeli beneficjentem będzie małżeństwo z dzieckiem lub dziecko pojawi się w ciągu pięciu lat od przystąpienia do programu. Co ważne obie te dodatkowe dopłaty można otrzymywać jednocześnie (w przypadku gdy małżeństwo ma już dziecko, a urodzi się kolejne), więc może dość do sytuacji, w której beneficjenci otrzymają aż 20% wartości nieruchomości w dopłacie.

  • Kolejnym dodatkowym przepisem, który pojawi się w Mieszkaniach dla Młodych jest wymóg, by zakupione mieszkanie było pierwszą nabytą przez małżeństwo, osobę samotnie wychowująca dziecko lub singla nieruchomością. W programie Rodzina na Swoim istniał jedynie zapis, że żaden z małżonków nie może być w trakcie podpisywania umowy właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej.  

Czas na to, co pozostanie bez zmian:

  • W dalszym ciągu z programu będą mogły korzystać małżeństwa (także te bezdzietne), osoby samotnie wychowujące dziecko i osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (ograniczenie dotyczy w przypadku małżeństw młodszego z małżonków). W tym punkcie zostało wprowadzone jedynie ograniczenie dla osób, które samotnie wychowują dziecko (do tej pory nie obejmował ich limit wiekowy).

blok mieszkaniowy

Trudno ocenić, który program był korzystniejszy dla potencjalnych beneficjentów. Z jednej strony przy "suchym" wyliczeniu może się okazać, że połowa odsetek przez osiem lat jest kwotą wyższą niż jednorazowa wypłata 10, 15 czy 20% wartości mieszkania. Jednak program MdM obniża bazową kwotę kredytu, co także przekłada się na zmniejszenie kwoty odsetek. Każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie i przeprowadzić własne kalkulacje.